Status: Completed

Server time: 20.01.2022 08:53

DPS tender card #MAR 23/2021-001
Oprava priestorov bývalého skladu PHM Krematórium Bratislava

Information

ID of tender
15983
Name of content of tender
Oprava priestorov bývalého skladu PHM Krematórium Bratislava
Tender ref. no.
MAR 23/2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
17 428,75 EUR
Main CPV
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
71324000-5 - Quantity surveying services
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45261420-4 - Waterproofing work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Z bývalého skladu PHM v priestoroch Krematória potrebuje verejný obstarávateľ vybudovať sklad pre kvetinárstvo, poprípade pre truhly. Rozsahom sa jedná o opravu izolácie, omietok, strechy a podlahy.

Zákazka je bez základnej technickej dokumentácie s orientačným rozpočtom. Súčasťou zákazky bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých zaregistrovaných záujemcov, spoločné zadefinovanie- upresnenie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky.

Rovnako je verejný obstarávateľ prístupný na zmenu termínu na predkladanie ponúk a úpravu doby realizácie

Termín riadenej obhliadky priestorov 24.11.2021 o 12.00 v priestoroch Krematória

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávka s VOP

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
03.12.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents