Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 17:02

Tender card #1218/2022
Výroba a montáž detského inkluzívneho ihriska v Žiari nad Hronom - prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty

Information

ID of tender
15996
Name of content of tender
Výroba a montáž detského inkluzívneho ihriska v Žiari nad Hronom - prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty
Tender ref. no.
1218/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
37535200-9 - Playground equipment
Further CPV
37535210-2 - Playground swings
37535270-0 - Playground sandboxes
37535230-8 - Playground merry go rounds
37535220-5 - Playground climbing apparatus
45255400-3 - Fabrication work
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás, na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z., dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom "Výroba a montáž detského inkluzívneho ihriska v Žiari nad Hronom".

Za týmto účelom (pre potreby nacenenia) je priložená projektová dokumentácia, opis predmetu zákazky a výkaz-výmer s nulovými hodnotami.

Jedná sa o prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Výsledkom prieskumu trhu na určenie indikatívnych cenových ponúk, bude stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a teda víťaznému uchádzačovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvy.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie), a to najneskôr do utorka 01.03.2022 do 12:00 hod.

Doručené indikatívne cenové ponuky sú nezáväzné, ich cieľom je zistiť aktuálne trhové ceny predmetu zákazky.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk pre URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY zákazky
01.03.2022 12:00:00
Planned opening of bids
01.03.2022 12:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Ľubomír Polák
lubomir.polak@ziar.sk
+421 456787136

Documents