Status: Ongoing

Server time: 26.01.2022 12:36

DPS tender card #502/2021/0992-007
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žilina, VC 0904-5 - 7, výzva č. 7

Information

ID of tender
16002
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Žilina, VC 0904-5 - 7, výzva č. 7
Tender ref. no.
502/2021/0992-007
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 807,74 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2021 08:00:00
Planned opening of bids
03.12.2021 08:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Žilina
Address
Námestie M.R.Štefánika 1
Žilina
011 45, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Kraus
michal.kraus@lesy.sk
+421 917677028

Documents