Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 09:35

Tender card #668/1/2021
Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G (ValcovňaUSS)

Information

ID of tender
16007
Name of content of tender
Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G (ValcovňaUSS)
Tender ref. no.
668/1/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
46 000,00 EUR
Main CPV
71323000-8 - Engineering-design services for industrial process and production
Further CPV
71311000-1 - Civil engineering consultancy services
71334000-8 - Mechanical and electrical engineering services
38810000-6 - Industrial process control equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Vyžaduje sa modernizácia (upgrade) hardvérového, ako aj softvérového vybavenia riadiaceho a informačného systému diaľkového ovládania meniarne „G“.Upgrade softvéru je nutné implementovať do riadiaceho systému, ktorý bol v rámci stavieb IKD, MEU a MET zabudovaný na centrálnom elektro-dispečingu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
08.12.2021 09:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Ing.Katarína Bernátová
katarina.bernatova@dpmk.sk
+421 905516742

Documents