Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 22:40

DPS tender card #5714/2021/1193
Nákup rúr pre Odštepný závod Námestovo - časť „C“ s dopravou - výzva č.2

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
16083
Name of content of tender
Nákup rúr pre Odštepný závod Námestovo - časť „C“ s dopravou - výzva č.2
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
5714/2021/1193
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 100,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plastových rúr podľa opisu vo výzve na predkladanie ponúk

Miesto dodania predmetu zákazky: Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2021 09:00:00
Planned opening of bids
07.12.2021 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Address
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Documents