Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:38

Tender card #SAV/PLZ-02/2021
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab

Information

ID of tender
16095
Name of content of tender
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab
Tender ref. no.
SAV/PLZ-02/2021
Public tender journal ref. no.
57536- - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 354 291,71 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
44112000-8 - Miscellaneous building structures
45262650-2 - Cladding works
45443000-4 - Facade work
45223500-1 - Reinforced-concrete structures
45321000-3 - Thermal insulation work
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii technického pavilónu FU-NANO-Biolab Slovenskej akadémie vied podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.01.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenská akadémia vied
Address
Štefánikova 49
Bratislava
814 38, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Gabriela Heribanová
gabriela.heribanova@tatratender.sk
+421 948490081

Documents