Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 22:09

DPS tender card #2021-DNS-1-12-054
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 54 LS Malužiná

Information

ID of tender
16098
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 54 LS Malužiná
Tender ref. no.
2021-DNS-1-12-054
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 922,91 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
07.12.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Address
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovak republic
Process supervisor
Peter Grellneth
peter.grellneth@lesy.sk
+421 918335409

Documents