Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:22

DPS tender card #001/2021-051
IKT zariadenia - 040

Information

ID of tender
16159
Name of content of tender
IKT zariadenia - 040
Tender ref. no.
001/2021-051
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
98 116,51 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, PC, notebookov, sieťových prvkov, náhradných dielov a tlačiarni pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia
Časť 2 - Náhradné diely
Časť 3 - PC
Časť 4 - Sieťové prvky a slúchadlá
Časť 5 - Notebook a IKT zariadenia
Jednotlivé časti predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 280,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Náhradné diely

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 327,04 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - PC

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
52 338,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Sieťové prvky a slúchadlá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 419,66 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 - Notebook a IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 751,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Outcome of tender
One-off Contract