Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 16:55

Tender card #ISCOVID
Služby podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19

Information

ID of tender
16208
Name of content of tender
Služby podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19
Tender ref. no.
ISCOVID
Public tender journal ref. no.
VVO č. 278/2021 dňa 02.12.2021 pod značkou 57721-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
182 700,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72230000-6 - Custom software development services
72254000-0 - Software testing
72263000-6 - Software implementation services
72421000-7 - Internet or intranet client application development services
72200000-7 - Software programming and consultancy services
72227000-2 - Software integration consultancy services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
72261000-2 - Software support services
72267000-4 - Software maintenance and repair services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je podpora prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19 vrátane modulu Plošné testovanie (Antigénové testovanie).
IS COVID 19 slúži na evidenciu laboratórnych žiadaniek a výsledkov testovania na vírus SARS-CoV-2 v prostredí ÚVZ SR.
Ide o centrálny systém, pomocou ktorého sa registrujú všetky žiadanky zo štátnych a súkromných laboratórií poverených štátom na výkon tejto činnosti.
Pre štátne laboratória RÚVZ a SAV je súčasťou systému WEB rozhranie pre typovanie žiadaniek a ich výsledkov. Web rozhranie je responzívne, t.j. prispôsobuje sa veľkosti zobrazovacieho zariadenia.
Súkromné a aj štátne laboratóriá (nemocnice) sú pripojené cez nevizuálne rozhranie, ktoré je bezobslužné a plne automatizované. Tieto laboratóriá nemajú v systéme registrovaných používateľov a pokiaľ nemajú udelenú výnimku od ÚVZ SR, tak nemajú prístup do web rozhrania systému.
Laboratória posielajú dáta o žiadankách a vykonaných testoch do centrálnej databázy cez definované integračné rozhranie. Definícia integračného rozhrania je špecifikovaná integračným manuálom

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.12.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Trnavská cesta 166/52
Bratislava - mestská časť Ružinov
82645, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Cholasta
uvz@process-management.sk
+421 908553819

Documents