Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 08:33

Tender card #3122/2021
MsKC - stoličkový výťah

Information

ID of tender
16215
Name of content of tender
MsKC - stoličkový výťah
Tender ref. no.
3122/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 707,50 EUR
Main CPV
42416100-6 - Lifts
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie a montáž stoličkového výťahu na interiérové lomené schodisko do kinosály v objekte MskC, bezplatný záručný servis počas 60mesiacov. Zariadenie bude používané osobou zdravotne ťažko postihnutou na premiestňovanie sa v rámci pracoviska, uľahčujúc mu výkon jeho práce.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 09:00:00
Planned opening of bids
08.12.2021 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents