Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:51

Tender card #1/21/OBo
Kompostáreň Bošáca

Information

ID of tender
16220
Name of content of tender
Kompostáreň Bošáca
Tender ref. no.
1/21/OBo
Public tender journal ref. no.
57514 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
503 228,67 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte kompostárne v Bošáci podľa projektovej dokumentácie a položkovite
výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Jedná sa o jeden vecne, funkčne a logicky neoddeliteľný celok.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2021 09:00:00
Planned opening of bids
23.12.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Bošáca
Address
Bošáca 257
Bošáca
913 07, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4642

Documents