Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:05

Tender card #47942/2018-520
Lesný kolesový traktor

Information

ID of tender
1627
Name of content of tender
Lesný kolesový traktor
Tender ref. no.
47942/2018-520
Public tender journal ref. no.
16263-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
155 950,00 EUR
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK031 - Žilinský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nového lesného kolesového traktora s
príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktora, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena
musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov
dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného
zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,
kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 10
l paliva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2018 10:00:00
Planned opening of bids
30.11.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Documents