Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:43

Tender card #2021/3/GP-OÚ
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma

Information

ID of tender
16291
Name of content of tender
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Tender ref. no.
2021/3/GP-OÚ
Public tender journal ref. no.
57803 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
255 335,45 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work / IA31-9 - Improvements
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na
zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v
intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu,
výmenou výplňových konštrukcií na fasáde za plastové, a zateplenie strešných konštrukcií. Navrhovaná je aj výmena
vykurovacieho systému s novým zdrojom tepla a solárnymi panelmi na ohrev TUV a výmena osvetlenia.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 13:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.02.2022 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Gemerská Poloma
Address
Nám. SNP 211
Gemerská Poloma
049 22, Slovak republic
Process supervisor
Slavko Žilinčík
inpropoprad5@gmail.com
+421 903437450

Documents