Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:09

Tender card #10304/2021/02
Prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky: Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (v zmysle FIDIC - žltá kniha)

Information

ID of tender
16298
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky: Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (v zmysle FIDIC - žltá kniha)
Tender ref. no.
10304/2021/02
EU journal ref. no.
625933-2021-SK
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Construction
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45350000-5 - Mechanical installations
45223100-7 - Assembly of metal structures
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45315300-1 - Electricity supply installations
45317000-2 - Other electrical installation work
45314300-4 - Installation of cable infrastructure
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45316000-5 - Installation work of illumination and signalling systems
45331210-1 - Ventilation installation work
45233290-8 - Installation of road signs
42961200-2 - Scada or equivalent system
48000000-8 - Software package and information systems
31600000-2 - Electrical equipment and apparatus
31682210-5 - Instrumentation and control equipment
31682510-8 - Emergency power systems
34993100-5 - Tunnel lighting
31682510-8 - Emergency power systems
31214000-9 - Switchgear
45231112-3 - Installation of pipe system
45232000-2 - Ancillary works for pipelines and cables
45232200-4 - Ancillary works for electricity power lines
45232220-0 - Substation construction work
45232300-5 - Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45232310-8 - Construction work for telephone lines
45232311-5 - Roadside emergency telephone lines
45233100-0 - Construction work for highways, roads
45233292-2 - Installation of safety equipment
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu vybudovania technologického vybavenia tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (v zmysle FIDIC - žltá kniha).

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať výlučne prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE a záujemca sa prípravných trhových konzultácií môže zúčastniť formou zaslania vyplneného dotazníka, ktorý je potrebné zaslať cez systém JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16298/summary a to najneskôr do 17.12.2021 o 12:00 hod.

Schedule

Len komunikácia
17.12.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic

Documents