Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:25

DPS tender card #OCOZ RUK 2163/2021-003
„Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje – Závesné lampy 03“

Information

ID of tender
16344
Name of content of tender
„Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje – Závesné lampy 03“
DPS category
Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje
Tender ref. no.
OCOZ RUK 2163/2021-003
Public tender journal ref. no.
32469 - WYT
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 156,00 EUR
Main CPV
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
Further CPV
31500000-1 - Lighting equipment and electric lamps
31520000-7 - Lamps and light fittings
31521000-4 - Lamps
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie rôznych závesných svietidiel.
Bližšia špecifikácia častí predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
17.12.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Patrícia Blažeková
patricia.blazekova@rec.uniba.sk
+421 290109670
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents