Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:44

Tender card #PTK 2021/33
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií

Information

ID of tender
16354
Name of content of tender
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií
Tender ref. no.
PTK 2021/33
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2021 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Lenka Haščaková
lhascakova@vusch.sk
+421 557891665

Documents