Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:09

Tender card #6/2018
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“

Information

ID of tender
1640
Name of content of tender
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“
Tender ref. no.
6/2018
Public tender journal ref. no.
226/2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
161 619,96 EUR
Main CPV
72267000-4 - Software maintenance and repair services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Malacky a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019 - 2022.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2018 09:00:00
Planned opening of bids
03.12.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Malacky
Address
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Slovak republic
Process supervisor
Eva Sokolová
eva.sokolova@malacky.sk
+421 949671702

Documents