Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:25

Tender card #NBS1-000-066-146
Tlačiarenské práce pre MMM Kremnica

Information

ID of tender
16530
Name of content of tender
Tlačiarenské práce pre MMM Kremnica
Tender ref. no.
NBS1-000-066-146
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
31 500,00 EUR
Main CPV
79810000-5 - Printing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je polygrafické spracovanie informačných a propagačných materiálov verejného obstarávateľa, zahŕňajúce tlač, prípadne následnú úpravu lakovaním alebo laminovaním, skladanie, resp. knihárske spracovanie v závislosti na konkrétnej špecifikácii jednotlivých položiek predmetu obstarávania, ktorá je uvedená nižšie. Súčasťou predmetu zákazky je aj balenie a doprava každej jednej položky predmetu zákazky na zadefinované miesto dodania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Svetlana Miklánková
svetlana.miklankova@nbs.sk
+421 257871219

Documents