Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 03:44

Tender card #ZG.270.3.27.2021
„Dostawa i montaż lamp oświetleniowych”

Information

ID of tender
16571
Name of content of tender
„Dostawa i montaż lamp oświetleniowych”
Tender ref. no.
ZG.270.3.27.2021
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowy

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Schedule

Termin składania ofert w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica
22.12.2021 11:00:00
Planned opening of bids
22.12.2021 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents