Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:13

Tender card #3858/2017
Poistenie majetku 2018-2020

Information

ID of tender
166
Name of content of tender
Poistenie majetku 2018-2020
Tender ref. no.
3858/2017
Public tender journal ref. no.
13449 - MSS
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
220 000,00 EUR
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, živelnej udalosti, odcudzeniu a vandalizmu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel vrátane lomu stroja a Poistenie majetku, poistenia strojov a strojových zariadení, prerušenia prevádzky projektu Centrum zhodnocovania odpadov “ CZO”

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
24.10.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents