Status: Ongoing

Server time: 28.01.2022 10:31

DPS card #5873/2021
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022

Information

ID of tender
16657
Name of content of tender
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022
Tender ref. no.
5873/2021
Public tender journal ref. no.
59984 - MUT
EU journal ref. no.
2021/S 252-669685
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
2 010 981,47 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
48820000-2 - Servers
32420000-3 - Network equipment
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia
-sieťových zaridení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.01.2022 10:00:00
Planned opening of requests
24.01.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents