Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 14:39

Tender card #17223 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022, na OZ Čierny Balog

Information

ID of tender
1670
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022, na OZ Čierny Balog
Tender ref. no.
17223 - MSS
Public tender journal ref. no.
528058-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 231-528058
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
3 518 303,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Uchádzač môže predložiť ponuku najviac na dve časti predmetu zákazky.
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
10.01.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/418456

Documents

Časť č.: 1, LS Hronec (LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
797 066,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.: 2, LS Sihla (LO 1, LO 2, LO 3, LO 4, LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 089 945,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.: 3, LS Michalová (LO 1, LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
631 292,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement