Status: Completed

Server time: 21.09.2023 19:02

Tender card #ZG.270.3.12.2021
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2022 – część IV i IX

Information

ID of tender
16702
Name of content of tender
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2022 – część IV i IX
Tender ref. no.
ZG.270.3.12.2021
EU journal ref. no.
21-691663-001
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Estimated value
745 750,46 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211100-3 - Timber harvesting services
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
77231600-4 - Afforestation services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cierpiszewo
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cierpiszewo
składanie oferty: https://josephine.proebiz.com

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
24.01.2022 09:45:00
Planned opening of bids
24.01.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Cierpiszewo
Address
Sosnowa 42
Cierpice
87-165, Republic of Poland
Process supervisor
Andrzej Szafkowski
andrzej.szafkowski@torun.lasy.gov.pl
+48 566744430
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cierpiszewo

Pakiet IV – leśnictwa: Zielona

Status
Completed
Predicted value not including VAT
664 830,46 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet IX – obsługa dostrzegalni przeciwpożarowej Dybowo

Status
Completed
Predicted value not including VAT
80 920,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract