Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 16:12

DPS card #SE-VO2-2022/002226
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS

Information

ID of tender
16737
Name of content of tender
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/002226
Public tender journal ref. no.
č. 002/2022 pod zn. 00071-MUT zo dňa 4. 1. 2022
EU journal ref. no.
2022/S 001-000296 zo dňa 3.1.2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
15 000 000,00 EUR
Main CPV
30125100-2 - Toner cartridges
Further CPV
30192113-6 - Ink cartridges
30237310-5 - Font cartridges for printers
30192300-4 - Ink ribbons
30192310-7 - Typewriter ribbons
30192320-0 - Printer ribbons
30192340-6 - Facsimile ribbons
30125110-5 - Toner for laser printers/fax machines
30125120-8 - Toner for photocopiers
30125000-1 - Parts and accessories of photocopying apparatus
30124100-5 - Fusers
30124120-1 - Fuser wiper
30124130-4 - Fuser lamps
30124140-7 - Fuser cleaning pad
30124200-6 - Fuser kits
30124300-7 - Drums for office machine
30199760-5 - Labels
30124300-7 - Drums for office machine
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení.
Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb, originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 10:00:00
Planned opening of requests
31.01.2022 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.03.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Documents

Tenders