Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:58

Tender card #2017/GemJab/46
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Information

ID of tender
1675
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277
Tender ref. no.
2017/GemJab/46
Public tender journal ref. no.
9012 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
334 773,35 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
45262700-8 - Building alteration work
45262650-2 - Cladding works
39715210-2 - Central-heating equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo v obci Gemerský Jablonec s predpokladanou hodnotou zákazky: 334 773,35 EUR bez DPH

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Gemerský Jablonec
Address
Hlavná 277
Gemerský Jablonec
, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Jančová
gruny@gruny.sk
+421 904821119
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5212