Status: Ongoing

Server time: 06.12.2022 03:04

DPS card #DNS 4/2021
Kvapaliny do vozidiel MHD

Information

ID of tender
16766
Name of content of tender
Kvapaliny do vozidiel MHD
Tender ref. no.
DNS 4/2021
Public tender journal ref. no.
00015-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 255-676384
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 743 564,58 EUR
Main CPV
09211000-1 - Lubricating oils and lubricating agents
Further CPV
09211100-2 - Motor oils
09211400-5 - Gear oils
09211600-7 - Oils for use in hydraulic systems and other purposes
09211650-2 - Brake fluids
09220000-7 - Petroleum jelly, waxes and special spirits
09211200-3 - Compressor lube oils
24951000-5 - Greases and lubricants
24951311-8 - Anti-freezing preparations
24951310-1 - De-icing agents
24000000-4 - Chemical products
24950000-8 - Specialised chemical products
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka olejov, mazív a iných kvapalín pre vozidlá MHD a prevádzkovú potrebu DPB, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 092 (oleje), 249 a 240 (chemické výrobky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 10:00:00
Planned opening of requests
31.01.2022 11:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
02.02.2026 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents

Tenders