Status: Ongoing

Server time: 01.10.2022 06:56

DPS card #SE-VO2-2022/002225
Alternatívny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS

Information

ID of tender
16781
Name of content of tender
Alternatívny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/002225
Public tender journal ref. no.
č. 029/2022 pod zn. 07938-MUT zo dňa 31. 1. 2022
EU journal ref. no.
2022/S 020-046311 zo dňa 28.01.2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
540 000,00 EUR
Main CPV
30125100-2 - Toner cartridges
Further CPV
30192113-6 - Ink cartridges
30237310-5 - Font cartridges for printers
30192300-4 - Ink ribbons
30192310-7 - Typewriter ribbons
30192320-0 - Printer ribbons
30192340-6 - Facsimile ribbons
30125110-5 - Toner for laser printers/fax machines
30125120-8 - Toner for photocopiers
30125000-1 - Parts and accessories of photocopying apparatus
30124100-5 - Fusers
30124120-1 - Fuser wiper
30124130-4 - Fuser lamps
30124140-7 - Fuser cleaning pad
30124200-6 - Fuser kits
30124300-7 - Drums for office machine
30199760-5 - Labels
30124300-7 - Drums for office machine
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým alternatívneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. alternatívnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových
pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení.
Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb alternatívneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
09.03.2022 10:00:00
Planned opening of requests
09.03.2022 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
01.05.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Documents