Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:10

Tender card #2018/TV/18
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- stavebné práce

Information

ID of tender
1692
Name of content of tender
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- stavebné práce
Tender ref. no.
2018/TV/18
Public tender journal ref. no.
3918 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
204 722,82 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce - areál existujúceho STREDISKA TRIEDENÉHO ZBERU sa spojí s areálom novo
navrhovaného kompostoviska. Tým sa docieli jeden kompaktný areál na dotriedenie separovaného odpadu a výroby
kompostu v meste Tvrdošín. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.04.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Tvrdošín
Address
Trojičné námestie 185
Tvrdošín
02744, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
halmo@vosk.sk
+421 917774777
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4922