Status: Ongoing

Server time: 28.01.2022 10:32

Tender card #NTSSR - R 805/2021
Laboratórne vyšetrenia

Information

ID of tender
16928
Name of content of tender
Laboratórne vyšetrenia
Tender ref. no.
NTSSR - R 805/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie laboratórnych vyšetrení z krvného séra pre jednotlivé pracoviská Národnej transfúznej služby SR. Jedno vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie celkových bielkovín, elektroforézy bielkovín, IgG kvantitatívne, Ionogram – (Ca, Mg, K) a Bilirubín. Zákazka je rozdelená na 6 samostatných častí podľa mesta, konkrétne:
Časť č. 1 Laboratórne vyšetrenia – Bratislava
Časť č. 2 Laboratórne vyšetrenia – Nové Zámky
Časť č. 3 Laboratórne vyšetrenia – Poprad
Časť č. 4 Laboratórne vyšetrenia – Prešov
Časť č. 5 Laboratórne vyšetrenia – Trnava
Časť č. 6 Laboratórne vyšetrenia – Žilina

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na všetky časti alebo len na niekoľko častí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v bode 1 b) Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 12.01.2022.

Výsledkom procesu verejného obstarávania v príslušnej časti predmetu zákazky bude uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní laboratórnych vyšetrení s úspešným uchádzačom.

Podrobné podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Prílohe č.3 k Výzve – Zmluva o vykonávaní laboratórnych vyšetrení.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.01.2022 14:00:00
Planned opening of bids
26.01.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná transfúzna služba SR
Address
Ďumbierska 3/L
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83101, Slovak republic

Documents

Časť č. 1 Laboratórne vyšetrenia - Bratislava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2 Laboratórne vyšetrenia - Nové Zámky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3 Laboratórne vyšetrenia - Poprad

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4 Laboratórne vyšetrenia - Prešov

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 5 Laboratórne vyšetrenia - Trnava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 6 Laboratórne vyšetrenia - Žilina

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
85111810-1 - Blood analysis services
Outcome of tender
One-off Contract