Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:03

Tender card #2018/TV/15
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- dodanie techniky

Information

ID of tender
1694
Name of content of tender
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- dodanie techniky
Tender ref. no.
2018/TV/15
Public tender journal ref. no.
3999 - MST
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
599 559,01 EUR
Main CPV
16000000-5 - Agricultural machinery
Further CPV
34134200-7 - Tipper trucks
16700000-2 - Tractors
43250000-0 - Front-end shovel loaders
34221000-2 - Special-purpose mobile containers
43411000-7 - Sorting and screening machines
43414000-8 - Grinding machines
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
42141410-6 - Winches
19270000-9 - Non-woven fabrics
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín dodanie techniky - s predpokladanou hodnotou 599 559,- EUR bez DPH. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2018 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Tvrdošín
Address
Trojičné námestie 185
Tvrdošín
02744, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
halmo@vosk.sk
+421 917774777
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4922

Zberové vozidlo s nadstavbou.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
153 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34134200-7 - Tipper trucks
Outcome of tender
One-off Contract

Traktor s príslušenstvom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
188 858,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Outcome of tender
One-off Contract

Čelný kolesový nakladač

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
57 245,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43250000-0 - Front-end shovel loaders
Outcome of tender
One-off Contract

Hygienizačný kontajner

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
94 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34221000-2 - Special-purpose mobile containers
Outcome of tender
One-off Contract

Bubnový preosievač kompostu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 116,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43411000-7 - Sorting and screening machines
Outcome of tender
One-off Contract

Drvič kuchynského odpadu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 263,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43414000-8 - Grinding machines
Outcome of tender
One-off Contract

Nádoby na zber

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 558,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
Outcome of tender
One-off Contract

Navíjač geotextílie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 490,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
42141410-6 - Winches
Outcome of tender
One-off Contract

Geotextília

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 926,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
19270000-9 - Non-woven fabrics
Outcome of tender
One-off Contract