Status: Ongoing

Server time: 28.01.2022 09:26

DPS tender card #12349-MUT-115
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
16955
Name of content of tender
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022
Tender ref. no.
12349-MUT-115
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
23 270,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest Organizačnej zložky OZ Poľana -na časti bývalého OZ Kriváň. Obdobie realizácie od 26.01.2022 do 30.6.2022 v celkovom množstve 3900 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 400 ton,
frakcia 0/32 - 500 ton,
frakcia 0/63 - 500 ton,
frakcia 32/63 - 2000 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 200 ton,
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň (adresa: Kriváň 334)
- výrobňa (kameňolom - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2022 09:00:00
Planned opening of bids
25.01.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Address
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovak republic
Process supervisor
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Documents