Status: Completed

Server time: 05.10.2022 04:41

Tender card #1/2022
Mäso - krmivo pre zvieratá

Message detail #181536

Delivery date and time
31.01.2022 14:04:27
From
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
To
All
Type
Report on assessment and evaluation of bids
Subject
zápisnica z vyhodnotenia ponúk

viď príloha