Status: Completed

Server time: 06.12.2022 03:04

Tender card #1/2022
Mäso - krmivo pre zvieratá

Information

ID of tender
16968
Name of content of tender
Mäso - krmivo pre zvieratá
Tender ref. no.
1/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
21 000,00 EUR
Main CPV
15110000-2 - Meat
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok mrazeného, baleného alebo voľne loženého hovädzieho mäsa, mrazených kurčiat, vnútorností pre zvieratá v ZOO Košice vrátane dopravy. Špecifikácia jednotlivých položiek zákazky je uvedená v prílohe č.1 Výzvy: Cenová ponuka Mäso - krmivo pre zvieratá , ktoré verejný obstarávateľ bude realizovať na základe samostatných písomných objednávok počas roka. Dodávaný tovar má mať veterinárne osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti mäsa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 13:00:00
Planned opening of bids
28.01.2022 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Address
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Documents