Status: Completed

Server time: 05.10.2022 05:23

Tender card #1/2022
Mäso - krmivo pre zvieratá

Message detail #181537

Delivery date and time
31.01.2022 14:05:36
From
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
To
All
Type
Notification of results of tender procedure
Subject
informácia

viď príloha