Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 00:41

Tender card #18204-MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, VC Bratislava, VC Moravany, na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1702
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, VC Bratislava, VC Moravany, na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
18204-MSS
Public tender journal ref. no.
250/2018
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
1 566 996,68 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka zahŕňa výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvoznom mieste a jeho manipuláciu.
Proces pozostáva z vybranej kombinácie činností opísaných v popise ťažbového procesu :
- Spílenie stromu
- Odvetvovanie spíleného stromu
- Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni
- Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT
- Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou
- Približovanie drevnej hmoty koňmi
- Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie
- Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky
- Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste
- Úprava pracoviska po ukončení prác
- Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov
- Presun manipulovanej hmoty
Uchádzač musí predmetné činnosti ťažbového procesu zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým
alebo technologickým vybavením.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
22.01.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884

Documents

VC 6/1 LS Bratislava LO 1,4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
435 049,82 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 6/2 LS Bratislava LO 2,5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
400 656,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 5/1 LS Moravany LO 1,2,3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
347 030,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 5/3 LS Moravany LO 4,5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
384 260,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement