Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 04:22

Tender card #ZG. 270.3.1.2022
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Zamrzenica”

Information

ID of tender
17215
Name of content of tender
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Zamrzenica”
Tender ref. no.
ZG. 270.3.1.2022
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
30125100-2 - Toner cartridges
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.

Schedule

Termin składania ofert w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica
02.02.2022 11:00:00
Planned opening of bids
02.02.2022 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents