Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:45

Tender card #05/11/2018
Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie

Information

ID of tender
1726
Name of content of tender
Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie
Tender ref. no.
05/11/2018
Public tender journal ref. no.
16785-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
281 577,44 EUR
Main CPV
45212225-9 - Sports hall construction work
Further CPV
45212211-8 - Ice rink construction work
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dokončenie prestavby severnej tribúny t. j. dostavba šatní v prízemí a príslušenstva vrátane VZT, ELI, ÚK a ZTI. Predmetom zákazky sú iba práce uvedené Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.
Na I.NP – prízemie pod hľadiskom - je riešené rozmiestnenie šatní žiackych hokejových kolektívov, samostatného vstupu do tejto časti zimného štadiónu pre športovcov – hokejistov, rozhodcov a časomeračov. Chodba s presvetlením oknami vo vonkajšej fasáde. Šatne sú riešené tak, že vždy dve majú spoločné hygienické zariadenie.
Z prestavovanej šatne a dvoch okrajových šatní je priamy výstup do priestoru ľadovej plochy, ostatné 4 majú prístup cez chodbu a tzv. tunel pod hľadiskom ústiaci pri trestnej lavici.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
24.01.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Address
Budovateľská 1805/38A
Vranov nad Topľou
093 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents