Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:08

Tender card #3/2022
Materiál na výsadbu dvoch stromových alejí

Information

ID of tender
17281
Name of content of tender
Materiál na výsadbu dvoch stromových alejí
Tender ref. no.
3/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
03452000-3 - Trees
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka 100 ks vhodných stromov pre dobrovoľnú výsadbu dvoch stromových alejí v husto zastavanom území. Obvod kmienka 12/14 so založenou korunkou vo výške min 2,2m. Zabezpečenie týchto stromov dreveným kotviacim systémom. Drevené koly 300 ks s popruhmi. Lokality na výsadbu sú na Ulici Vihorlatskej, Čs. Armády a Študentskej v Snine.
Detailná špecifikácia predmetu zákazky tvorí Prílohu č.1 Výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie
14.02.2022 10:00:00
Planned opening of bids
14.02.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
snina.miriam.slobodnikova@proebiz.com
+421 917718040
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents