Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 20:05

Tender card #995/2018
Softvér a licencie MS SQL

Information

ID of tender
1729
Name of content of tender
Softvér a licencie MS SQL
Tender ref. no.
995/2018
EU journal ref. no.
2018/S 225-514266
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
171 260,20 EUR
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie nového nepoužívaného originálneho softvéru s názvom Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore 2017 Sngl MVL 2Licenses CoreLic v počte 16 ks a k nemu príslušný počet nevýhradných, neprevoditeľných, časovo a územne neobmedzených softvérových licencií pre verejnú správu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2018 10:00:00
Planned opening of bids
21.12.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Documents