Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 12:18

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/1481/3492/FoL
“ Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“

Information

ID of tender
17632
Name of content of tender
“ Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/1481/3492/FoL
Public tender journal ref. no.
059/2022, spis č. 15314-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
240 308,95 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.
Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j.+24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.
Zákazka sa delí na dve časti:
1. časť zákazky: ,,Výťah” Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” – stavebné práce
1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta
SO 02 Prekládka NN
SO 02a prekládka NN

2. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” - výťah
2. časť zákazky tvorí objekt:
PS 01 Výťah

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2022 10:00:00
Planned opening of bids
31.03.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
182 658,95 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
45314310-7 - Installation of cable laying
Outcome of tender
One-off Contract

,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – výťah

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
57 650,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
42416100-6 - Lifts
Further CPV
45313100-5 - Lift installation work
Outcome of tender
One-off Contract