Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 09:56

Tender card #00072/2022/4400
Výmena batérii v UPS DC VaV

Information

ID of tender
17706
Name of content of tender
Výmena batérii v UPS DC VaV
Tender ref. no.
00072/2022/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
31400000-0 - Accumulators, primary cells and primary batteries
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Výmena batérií v UPS model Power Module DPA50 nachádzajúcom sa v Dátovom centre pre výskum a vývoj (DC VaV), Univerzitná ul. č. 1, Žilina

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2022 09:00:00
Planned opening of bids
03.03.2022 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Miloš Hrabinský
milos.hrabinsky@cvtisr.sk
+421 269253141

Documents