Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:30

Tender card #12812 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022.

Information

ID of tender
1783
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022.
Tender ref. no.
12812 - MSS
Public tender journal ref. no.
12812-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 176-399071
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
800 000,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke činnosti v rámci OZ Šaštín viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti – samostatné procesy nadlimitných zákaziek.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 12:00:00
Planned opening of bids
17.10.2018 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Šaštín
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín
908 41, Slovak republic
Process supervisor
Róbert Kuklovský
robert.kuklovsky@lesy.sk
+421 918334829

Documents