Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 15:14

Tender card #2018-VS-0277
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 - OZ Rimavská Sobota

Information

ID of tender
1787
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 - OZ Rimavská Sobota
Tender ref. no.
2018-VS-0277
Public tender journal ref. no.
16870 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 226-517238
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
8 944 244,76 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Rimavská Sobota v rokoch 2019-2022 v delení na
časti podľa výrobných celkov:

časť 1 - VC - LS Klenovec
časť 2 - VC - LS Hnúšťa
časť 3 - VC - LS Rimavská Sobota
časť 4 - VC - LS Brádno-Tisovec

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.01.2019 08:00:00
Planned opening of bids
02.01.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Rimavská Sobota
Address
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
979 01, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Zorvan
jaroslav.zorvan@lesy.sk
+421 918335182

Documents

Časť 1 - VC - LS Klenovec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 850 131,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2 - VC - LS Hnúšťa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 747 192,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 3 - VC - LS Rimavská Sobota

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 902 779,83 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 4 - VC - LS Brádno-Tisovec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 444 140,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement