Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:34

Tender card #004
Energeticky efektívna rekonštrukcia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na Základnej škole s materskou školou v obci Kozárovce

Information

ID of tender
17918
Name of content of tender
Energeticky efektívna rekonštrukcia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na Základnej škole s materskou školou v obci Kozárovce
Tender ref. no.
004
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
751 064,74 EUR
Main CPV
71314000-2 - Energy and related services
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
71314200-4 - Energy-management services
50721000-5 - Commissioning of heating installations
45232150-8 - Works related to water-distribution pipelines
51210000-7 - Installation services of measuring equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na Základnej škole s materskou školou v obci Kozárovce, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchto budov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu budov s podmienkou, aby boli dosiahnuté garantované úspory energie (spotrebované množstvo primárnej energie) vo všetkých hodnotiacich periódach projektu, na základe Zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami v zmysle § 17 Zákona o energetickej efektívnosti a v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. a Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „predmet zákazky“).

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.03.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kozárovce
Address
Kozárovce 685
Kozárovce
93522, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4329

Documents