Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 05:05

Tender card #4/2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť

Information

ID of tender
17927
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť
Tender ref. no.
4/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2022 10:00:00
Planned opening of bids
08.03.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
snina.miriam.slobodnikova@proebiz.com
+421 917718040
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents