Status: Ongoing

Server time: 27.11.2022 18:53

DPS card #DNS NL 1/2022
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe

Information

ID of tender
18436
Name of content of tender
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe
Tender ref. no.
DNS NL 1/2022
Public tender journal ref. no.
16327-MUP
EU journal ref. no.
2022/S 050-130912
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
5 000 000,00 EUR
Main CPV
45234127-2 - Tramway depot construction work
Further CPV
45234128-9 - Tramway platforms construction work
45310000-3 - Electrical installation work
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
45231600-1 - Construction work for communication lines
45255400-3 - Fabrication work
45317000-2 - Other electrical installation work
45317300-5 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
34632300-9 - Electrical installations for railways
45234120-3 - Urban railway works
45234111-7 - City railway construction work
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú elektromontážne a stavebné práce na dráhe v zmysle technickej špecifikácie, ktorá bude
uvedená pri konkrétnych výzvach.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.04.2022 08:00:00
Planned opening of requests
06.04.2022 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
06.04.2026 08:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents

Tenders