Status: Ongoing

Server time: 27.09.2023 15:57

Tender card #ZG.270.2.2022
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022

Information

ID of tender
18448
Name of content of tender
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022
Tender ref. no.
ZG.270.2.2022
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Negocjacje z ogłoszeniem
Type of procurement
Services
Estimated value
15 357 978,50 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services / Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem, Opis potrzeb i wymagań, załączniki i inne dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty postepowania ZG.270.2.2022
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Opis potrzeb i wymagań, załączniki i inne dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty postepowania ZG.270.2.2022

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.
Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje sumę wartości zamówienia podstawowego, przewidzianej opcji w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego oraz zamówień podobnych w wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego.

Schedule

Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem
08.03.2022 14:00:00
Termin składania ofert
14.03.2022 11:00:00
Planned opening of bids
14.03.2022 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
Address
Katowicka 141
Piasek
43-211, Republic of Poland
Process supervisor
Jadwiga Długajczyk
jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl
+48 606431275
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kobior

Documents

Pakiet I – leśnictwa: Gostyń, Zgoń, Radostowice, Branica, Pawłowice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 605 529,65 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 2 – leśnictwa: Wyry, Żwaków, Promnice, Świerczyniec, Studzienice, Międzyrzecze, Wola, Czarków;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 133 644,75 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 3 – leśnictwo Mokre

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
877 997,45 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 6 – leśnictwa: Mościska, Królówka (nie dotyczy szkółki);

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 205 229,74 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services / Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem, Opis potrzeb i wymagań, załączniki i inne dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty postepowania ZG.270.2.2022
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 7 - Pozyskanie i zrywka drewna na wybranych pozycjach

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535 576,91 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services / Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem, Opis potrzeb i wymagań, załączniki i inne dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty postepowania ZG.270.2.2022
Outcome of tender
One-off Contract