Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:15

Tender card #SUSCCH-NZ-VS-2022-šzm-EFY
Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Information

ID of tender
19042
Name of content of tender
Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca
Tender ref. no.
SUSCCH-NZ-VS-2022-šzm-EFY
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 84/2022, 18484 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 065-168638
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 308 940,54 EUR
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 13 (slovom: trinástich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- Doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v bode A- 6.1

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2022 10:00:00
Planned opening of bids
04.05.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivana Butašová Beneová
beneova.ivana@suscch.eu

Documents

Časť 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
42 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
200 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
428 179,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 793 613,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 023 696,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
987 528,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
550 350,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
260 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
52 233,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
54 200,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
512 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
291 331,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
112 907,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement