Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:46

Tender card #R1-9/198/2017
Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov

Information

ID of tender
191
Name of content of tender
Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov
Tender ref. no.
R1-9/198/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
101 000,00 EUR
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Ide o vykonanie rekonštrukčných stavebných prác na celom cestnom telese príjazdovej komunikácie k CPO nemocnice.
Predmetná komunikácia je situovaná na streche podzemného kolektora. Z konštrukčného hľadiska je objekt kolektora prevedený ako žel.betónová konštrukcia montovaná z typových prvkov MS-RP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov
16.10.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents