Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 09:35

Tender card #17392 - MST
Technika pre výskumný projekt UAV

Information

ID of tender
19158
Name of content of tender
Technika pre výskumný projekt UAV
Tender ref. no.
17392 - MST
Public tender journal ref. no.
76/2022 - 24.03.2022
EU journal ref. no.
2022/S 058-151408
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
370 501,41 EUR
Main CPV
34711200-6 - Non-piloted aircraft
Further CPV
48120000-5 - Flight control software package
30213100-6 - Portable computers
30231000-7 - Computer screens and consoles
30213000-5 - Personal computers
34971000-4 - Speed camera equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre výskumný projekt UAV vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, inštalácie, konfigurácie, vykonanie skúšobnej prevádzky a uvedenia do prevádzky, zaškolenie, doprava na miesto dodania a záruka.
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 Laboratórium pre drony
Časť 2 Výpočtová technika
Časť 3 Systém vizuálnej lokalizácie

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2022 10:00:00
Planned opening of bids
22.04.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Address
Vazovova 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
812 43, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Michaela Takáč Markovičová
markovicova@visions.cc
+421 918763477

Documents

Laboratórium pre dron

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
180 188,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34711200-6 - Non-piloted aircraft
Further CPV
48120000-5 - Flight control software package
Outcome of tender
One-off Contract

Výpočtová technika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
52 003,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
30231000-7 - Computer screens and consoles
Outcome of tender
One-off Contract

Systém vizuálnej lokalizácie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
138 309,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
34971000-4 - Speed camera equipment
Outcome of tender
One-off Contract